دکتر کتایون سپهری

دکتر کتایون سپهری

مشاور کسب و کار و کار آفرینی

ایده چیست ، آینده مشاغل به چه سمتی نمیرود آینده مشاغل به چه سمتی میرود چند ایده استارتاپی خلق ایده استارتاپی !

مهندس حسام معصومی

مهندس حسام معصومی

مدرس طراحی سایت و کارشناس دیجیتال مارکتینگ

کارشناسی نرم افزار کامپیوتر ، مدرس و محقق سیستم مدیریت محتوای وردپرس ، دارای 12 سال سابقه فعالیت در حوزه طراحی سایت و دیجیتال مارکتینگ

مهندس رضا بهمنی

مهندس رضا بهمنی

مدرس شبکه و امنیت شبکه

از موسسین کارینوتک و کارشناس ارشد تجارت الکترونیک ، مهندس سیستم های امنیتی مایکروسافت ، دارای ۱۷ سال سابقه فعالیت در حوزه فن آوری اطلاعات.

دکتر فریده خلج آبادی فراهانی

دکتر فریده خلج آبادی فراهانی

مدرس امور مالیاتی

دانشیار گروه پژوهشي جمعيت و سلامت ، از سال 1388 فعالیت علمی و پژوهشی خود را در موسسه مطالعات جمعیتی کشور آغاز نموده است.

دكتر آرزو باقری

دكتر آرزو باقری

دانشیار آمار کاربردی گروه مطالعات تطبیقی

دانشیار آمار کاربردی گروه مطالعات تطبیقی و بین رشته‌ای مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور می‌باشند که از آبان ماه 1392 به عنوان عضو هیأت علمی در این مؤسسه مشغول به کار شده‌اند.

احمد غفارزداده

احمد غفارزداده

مدرس امور مالیاتی

عضو ورئیس هیات اول مستشاری امور مالیاتی مرکز عالی دادخواهی مالیاتی ایران ) بازنشستگی 1398.04.31بعد از 35سال (
عضو شورای عالی علمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
عضو کارگروه فنی تخصصی جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

دكتر مرضیه ابراهیمی

دكتر مرضیه ابراهیمی

استاديار دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهید بهشتی

دكترا, جامعه شناسي - مسائل اجتماعي ايران, دانشگاه تهران, ايران.

دكتر محمد شیری

دكتر محمد شیری

مدیر گروه پردازش داده ها و اطلاع رسانی

دكترا, جمعیت شناسیشناسي - مسائل اجتماعي ايران, پژوهشکده آمار تهران, ايران.

دکتر رضا عربی بلاغی

استاديار گروه آمار دانشگاه تبریز

دکتری تخصصی رشته آمار-استنباط و استادیار دانشگاه تبریز

دكتر مهسا سعادتي

دكتر مهسا سعادتي

دانشیار آمار زیستی گروه مطالعات تطبیقی

دانشیار آمار زیستی گروه مطالعات تطبیقی و بین رشته ای مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور می‌باشند که از آبان ماه 1392 به عنوان عضو هیأت علمی در این مؤسسه مشغول به کار شده‌اند.

دكتر  سید سعید ملک الساداتی

دكتر سید سعید ملک الساداتی

استادیار گروه آموزشی اقتصاد

استادیار گروه آموزشی اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی
دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر احسان شمسی گوشکی

دکتر احسان شمسی گوشکی

استادیار اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

استادیار اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکترمصطفي سلیمی فر

دکترمصطفي سلیمی فر

رییس دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی

دكتر ملیحه حدادمقدم

دكتر ملیحه حدادمقدم

ستادیار گروه اقتصاد جمعیت و سرمایه انسانی

دکتر ملیحه حدادمقدم، از تیرماه 1399 به‌عنوان استادیار گروه اقتصاد جمعیت و سرمایه انسانی در مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، مشغول به فعالیت می‌باشند.