برگزار کننده محترم، شما در این صفحه می توانید موارد ذیل را داشته باشید:

مشاهده تعداد ثبت نام کنندگان

مشاهده تعداد افرادی که وبینار شما را مشاهده نموند

در خواست تسویه حساب

مثال :

نام کاربری :

008035607@karinotech.com

پسورد :

008035607

Lost your password?

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید