ورود و ثبت نام پنل برگزارکنندگان وبینار

در این بخش می توانید:

  • مشاهده همه وبینارهای در حال برگزاری یا برگزار شده
  • خریدهای انجام شده/لغو شده/در حال انجام
  • ایجاد کوپن تخفیف برای وبینارها
  • گزارش بر حسب روز و فروش
  • مشاهده نظرات شرکت کنندگان
  • در خواست برداشت وجه
  • ورود اطلاعات شماره حساب برای تسویه حساب با کارینوتک
  • …..

ورود برگزارکنندگان وبینار

ثبت نام برگزارکنندگان وبینار

ورود

https://webinar.karinotech.com/shop/